2011

Saya dengan sukacita ingin melaporkan bahawa Hektar REIT telah mencatat satu lagi pencapaian yang membanggakan bagi tahun 2011. Portfolio Hektar REIT yang terdiri dari tiga buah pusat membeli-belah telah menyumbang kepada prestasi positif bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2011 (FY2011).

Chairman's Letter to Unitholders from Hektar REIT's 2011 Annual Report.

Kepada Pemegang Unit Hektar REIT yang dihormati,

Saya dengan sukacita ingin melaporkan bahawa Hektar REIT telah mencatat satu lagi pencapaian yang membanggakan bagi tahun 2011. Portfolio Hektar REIT yang terdiri dari tiga buah pusat membeli-belah telah menyumbang kepada prestasi positif bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2011 (FY2011).

Keadaan ekonomi tidak menentu yang berpanjangan di Zon Euro akibat krisis hutang negara serta pemulihan ekonomi yang lembap di Amerika Syarikat tidak memberi kesan ketara terhadap industri peruncitan sepanjang tahun 2011. Suasana ekonomi tempatan khususnya di sektor peruncitan, telah mempamerkan ketahanan terhadap kejutan ekonomi antarabangsa. Persatuan Peruncit Malaysia (MRA) di dalam Laporan Industri Peruncitan Malaysia untuk suku kewangan ketiga 2011 mereka telah melaporkan bahawa para peruncit telah menyaksikan peningkatan dalam jualan sebanyak 6.8 peratus dalam sembilan bulan pertama 2011. Penawaran diskaun yang menarik kepada para pembeli merupakan antara punca peningkatan jualan tersebut. Dari segi perbandingan jualan dalam tempoh masa suku kewangan, suku ketiga telah mencatat peningkatan jualan sebanyak 7.0 peratus. Peratusan peningkatan jualan ini adalah lebih rendah berbanding pencapaian suku kewangan kedua sebanyak 9.1 peratus dahulu. Namun, ahli-ahli persatuan peruncit tetap yakin bahawa suku keempat akan menyaksikan peningkatan sebanyak 10.0 peratus berbanding suku kewangan yang sama tahun lalu. Kedudukan ekonomi Malayasia masih lagi kukuh dimana Keluaran Kasar Dalaman Malaysia pada suku tahun ketiga menunjukkan kenaikan sebanyak 5.8 peratus berbanding dengan kenaikan 4.3 peratus pada suku tahun kedua. (sumber : Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia). Bank Negara Malaysia (BNM) ada melaporkan bahawa permintaan domestik yang kukuh tersebut telah dipacu oleh perbelanjaan lebih tinggi dari pihak individu, sektor perniagaan serta perbelanjaan sektor awam negara.

Berhadapan dengan keadaan krisis hutang di Zon Euro yang berterusan dan risiko ekonomi dunia yang meruncing, kami mengambil sikap berhati-hati tapi optimistik dalam perancangan masa hadapan kami. Kami yakin bahawa pencapaian positif yang telah dicatat ini dapat terus dipertahankan dalam tahun mendatang. Ini berdasarkan model perniagaan kami yang telah teruji bersandarkan amalan-amalan terbaik dan fokus serta komitmen kepada kesemua pelanggan pelanggan kami - para penyewa dan pelanggan mereka.

Kami mempunyai pasukan pengurusan yang komited dan fokus dalam memastikan pelaksanaan rancangan perniagaan yang cekap dan berkesan bagi tahun kewangan akan datang. Keputusan menggalakkan pada FY2011 menjadi bukti bahawa Hektar REIT berada pada landasan yang kukuh yang membolehkannya menikmati pertumbuhan terus-menerus sejak penyenaraiannya di Bursa Malaysia lima tahun yang lepas.

Prestasi kewangan

Prestasi kewangan yang kukuh

Bagi FY2011, pendapatan kasar telah mencapai RM94.9 juta, meningkat kira-kira 4.0 peratus berbanding tahun lepas, sementara keuntungan bersih hartanah (NPI) mencecah RM58.3 juta, juga meningkat 5.0 peratus dari tahun kewangan berakhir 31 Disember 2010 (FY2010). Keuntungan bersih mencapai RM86.7 juta, 121 lebih tinggi berbanding FY 2010 berikutan penambahan nilai hartanah sebanyak RM 47.7 juta. Keuntungan bersih tunai Hektar REIT meningkat sebanyak 1.9% ke tahap RM 38.9 juta bagi FY 2011.

Secara ringkasnya, pendapatan kasar telah meningkat lebih tinggi sementara kos operasi masih lagi terkawal walaupun terdapat tekanan inflasi akibat penarikan balik subsidi bahan bakar oleh kerajaan.

Ekoran dari pencapaian ini, nilai aset-aset portfolio telah meningkat dan secara terkumpul bernilai RM822 juta. Oleh yang demikian, Nilai Aset Bersih (NAV) Hektar REIT turut meningkat kepada kira-kira RM1.48 per unit.

Pelarasan nilai hartanah

Pelarasan Nilai Hartanah bukanlah sumber perolehan tunai. Sebaliknya, ia merupakan sebahagian dari Laporan Piawai Kewangan (FRS) yang digunakan untuk melaraskan nilai tahunan aset-aset milik Hektar REIT. Penilaian objektif dibuat oleh penilai bebas untuk menentukan nilai pasaran aset-aset tersebut pada satu-satu masa. Para pengurus aset sentiasa mencari jalan untuk memperbaiki atau menaik taraf hartanah dengan tujuan meningkatkan potensi pulangan pendapatan dan seterusnya menambah nilai aset-aset tersebut. Peningkatan nilai aset keseluruhan sebanyak 9.3 peratus kepada RM822 juta bagi FY2011 mencerminkan potensi sebenar aset-aset tersebut di dalam menjana pendapatan. Pelbagai rancangan untuk meningkatkan mutu aset dan menyemak semula gabungan penyewa sepanjang tahun lepas telah membuahkan hasil seperti yang diharapkan oleh pengurus aset. Sila baca seterusnya untuk penjelasan yang lebih terperinci mengenai aktiviti-aktiviti penaikan taraf aset yang dilaksanakan sepanjang tahun lepas.

Pembayaran dividen dan polisi perakaunan

Hektar REIT telah mengumumkan bayaran dividen seunit (DPU) sebanyak 10.50 sen bagi FY2011, peningkatan sebanyak 2.0 peratus berbanding FY 2010.

Kami telah mengekalkan polisi pembayaran sekurang-kurangnya 90 peratus dari pendapatan bersih diagihkan dalam pembayaran dividen setiap suku kewangan sepanjang tahun. Kami ingin menjelaskan bahawa pendapatan bersih diagihkan adalah pendapatan bersih tidak termasuk item bukan tunai, seperti pelarasan nilai hartanah (ekoran peningkatan dalam nilai hartanah di bawah FRS 140) dan item di bawah FRS 117, piawai perakaunan yang dilaksanakan dalam FY2010 (sila rujuk Nota kepada Laporan Kewangan untuk maklumat lebih lanjut). Disebabkan oleh perkaraperkara di atas, pendapatan bersih yang boleh diagihkan untuk FY2011 adalah lebih rendah berbanding pendapatan bersih. Selepas membuat pembayaran 90 peratus dari pendapatan bersih diagihkan, Hektar mengekalkan baki 10 peratus untuk penaikan taraf aset pada masa hadapan dan juga sebagai dana pembelian semula lot-lot yang telah dijual.

Rekod prestasi positif

Dari segi perolehan, NPI, EPU, NAV dan nilai aset, Hektar telah mencatat prestasi positif yang berterusan tiap-tiap tahun sejak disenaraikan di Bursa Malaysia pada akhir tahun 2006. Pasaran saham mengakui akan fakta rekod prestasi tersebut dan telah memberi tindak balas wajar dimana harga pasaran saham Hektar REIT adalah pada tahap nilai hampir sama dengan NAV. Bagi FY2011, harga seunit Hektar REIT ditutup pada harga RM1.32, penurunan kira-kira 2.2 peratus daripada RM1.35 pada permulaan tahun.

Sekiranya anda melabur dalam Hektar REIT pada awal tahun 2011 dengan harga belian RM1.35 dan kekal sebagai pemegang unit sepanjang tahun, anda telah mendapat dividen yang dibayar sebanyak empat kali dalam tahun 2011 berjumlah 10.5 sen seunit, yang memberi pulangan dividen sebanyak 7.8 peratus. Oleh itu jumlah pulangan yang anda peroleh hasil pelaburan dalam Hektar REIT untuk FY2011 adalah dianggarkan sebanyak 5.6 peratus.

Pembiayaan semula tahun 2011

Berikutan peningkatan 25 mata asas dalam Kadar Polisi Semalaman (OPR) dalam bulan Mei tahun 2011 kepada 3 peratus, kadar OPR telah kekal tidak berubah. Pendirian Bank Negara Malaysia dalam mengekalkan kadar OPR adalah sejajar dengan pendapat umum bahawa keadaan tidak menentu ekoran perkembangan global akan menjejaskan perkembangan ekonomi.

Pembiayaan Hektar REIT di bawah kemudahan overdraf Al-Murabahah diberi dalam tiga ansuran berjumlah RM150 juta, RM15 juta dan RM184 juta masing-masing akan tamat tempoh pada tahun 2013, 2015 dan 2016. Nisbah pinjaman Hektar REIT adalah 42.7 peratus daripada nilai aset kasar. Nisbah ini masih berada dalam lingkungan had 50 peratus seperti yang diputuskan oleh pihak berkuasa. Sementara itu,timbangan purata kos pembiayaan pada akhir FY2011 ialah 4.2 peratus. Kos pembiayaan sepanjang FY2011 meningkat sebanyak 26 peratus berbanding FY2010 rata-ratanya berpunca dari peningkatan kadar faedah serta tahap pinjaman.

Ansuran pinjaman pertama sebanyak RM184 million telah tamat tempoh pada Disember 2011 dan berjaya disambung selama 5 tahun lagi. Pihak bank telah sekali lagi memberi sokongan kepada Hektar REIT dan kami berterima kasih di atas kepercayaan berterusan mereka.

Prestasi portfolio

Aset portfolio Hektar REIT terdiri daripada Subang Parade di Subang Jaya, Mahkota Parade di Melaka dan Wetex Parade di Muar. Secara terkumpul, hartanah-hartanah tersebut menawarkan kemudahan membeli-belah kepada 1.3 juta rakyat Malaysia. Oleh kerana pusat-pusat membeli-belah ini terletak berhampiran dengan kawasan kepadatan penduduk yang tinggi, ia mempunyai pengunjung-pengunjung yang setia. Ekoran dari itu, hartanah-hartanah Hektar REIT mempunyai lebih daripada 300 penyewa yang menyediakan pelbagai jenis barangan, perkhidmatan dan hiburan.

Suasana membeli-belah

Cogan kata Hektar REIT adalah “Mewujudkan Suasana Membeli-belah Kegemaran Ramai” dan model pengurusan perniagaannya pula bersandarkan amalan terbaik antarabangsa. Pasukan kami sentiasa menyelidik dan mengkaji amalan terbaik melalui latihan-latihan dan menghadiri persidangan-persidangan luar negara. Oleh kerana para pengguna sentiasa mahukan peruncit-peruncit yang menyediakan produk dan perkhidmatan terkini, kami sentiasa berusaha mencari dan membawa masuk format peruncitan terbaru untuk terus menarik pengunjung ke pusat-pusat menbelibelah kami.

Salah satu strategi Hektar REIT di dalam memberi kelainan kepada pengunjung-pengunjung dari segi gabungan peruncit ialah melalui konsep pengeraman peruncit-peruncit baru tempatan menggunakan format Retail Mechandising Unit (RMU) dan Kaunter Sendirian (SAC) sebagai pengenalan awal untuk memupuk perkembangan para pengusaha baru kami.

RMU ialah sebuah kereta sorong yang disewa kepada peruncit untuk jangka masa pendek. Sebuah RMU berfungsi sebagai sebuah kedai kecil yang mempunyai unit peragaan serta kaunter bayaran. Konsep RMU dapat mengurangkan kos permulaan untuk usahawan-usahawan baru. Kami telahpun memperkenalkan unit-unit RMU di semua pusat membeli-belah kami dan telah menerima maklum balas yang menggalakkan, terutamanya dari kategori fesyen dan barangan hadiah-hadiah kecil. Daya tarikan unit-unit RMU tersebut akan meninggikan jumlah trafik dan seterusnya menambahkan pengunjung-pengunjung untuk para perucit kami.

Jika berjaya dengan konsep RMU, usahawan-usahawan ini boleh memilih untuk menyewa ruang yang lebih besar, sama ada dalam bentuk format SAC atau lot-lot kedai. SAC ialah sebuah kaunter tetap yang terletak di ruang umum pusat membeli-belah. SAC memberikan peruncit lebih ruang niaga dan kefleksibelan di dalam memperagakan barangan mereka tanpa memerlukan modal yang banyak. Lot kedai pula adalah ruang sewa yang terbesar berbanding RMU dan SAC, yang menawarkan suasana membeli-belah terbaik lantas memerlukan modal permulaan yang tertinggi.

Seseorang usahawan boleh maju bersama sistem pengeraman Hektar secara berperingkat, iaitu bermula dengan RMU diikuti dengan SAC dan akhirnya lot kedai sendiri. Pada setiap langkah, seseorang usahawan itu boleh memperbaiki konsep peruncitan mereka dengan kos permulaan yang lebih rendah. Apabila mereka berjaya, peruncit-peruncit baru ini boleh melabur dengan lebih tinggi di dalam mengembangkan konsep peruncitan mereka, sekaligus mewujudkan suasana membeli-belah yang lebih baik.

Kami percaya konsep pengeraman ini akan terbukti berkesan di dalam memupuk idea peruncitan baru dalam masa yang terdekat ini, dan akhirnya akan memberi kelainan di dalam suasana peruncitan kepada pengunjung-pengunjung kami. Para peruncit merupakan rakan niaga kami. Oleh itu kami sentiasa berusaha untuk menyediakan suasana perniagaan yang sesuai yang mampu melariskan barangan dan perkhidmatan mereka.

Sejak beberapa tahun yang lalu, antara anjakan yang dialami oleh industri peruncitan adalah, pusat membeli-belah bukan hanya merupakan tempat membeli barangan dan perkhidmatan tetapi menjadi satu pusat pertemuan antara rakan-rakan dan keluarga di rantau ini. Secara keseluruhannya, strategi kami kekal fokusnya di dalam memastikan hartanah-hartanah Hektar REIT terus menjadi tempat pertemuan utama masyarakat setempat.

Seterusnya, marilah kita meneliti strategi Hektar REIT dalam konteks prestasi portfolio pada tahun 2011.

Cabaran & peluang di Subang Parade

Tahun lalu, kami melaporkan bahawa strategi utama yang dirangka adalah untuk mengatasi kesan pembukaan pusat membeli-belah baru yang terletak berdekatan dengan Subang Parade. Pada pandangan kami, pusat membeli-belah baru tersebut adalah bersifat saling melengkapi penawaran dari Subang Parade. Ini bermakna kehadiran pusat membeli-belah itu telah menjana impak yang positif kepada gabungan peruncitan sedia ada di kawasan tersebut. Walau bagaimanapun, terdapat juga kesan bertindih yang menyebabkan kehilangan Toys R Us, salah sebuah penyewa utama Subang Parade. Ini telah menyebabkan kadar penginapan Subang Parade jatuh kepada 95 peratus pada FY2010, atau berkurangan sebanyak 20,000 kaki persegi akibat pengosongan ruang Toys R Us.

Pihak pengurusan kami telah menemui satu penyelesaian kepada cabaran ini dengan memperkenalkan konsep pawagam di Subang Parade yang sekaligus dapat meningkatkan trafik pengunjung di Subang Parade. Peningkatan dalam trafik pengunjung dijangka dapat mencetuskan kesan berangkai, yang akhirnya akan memberi tekanan untuk kenaikan sewa di kalangan penyewa, serta menarik penyewa baru yang dahulunya kurang berminat berniaga di Subang Parade sebelum kehadiran pawagan berkenaan. Kemasukan beberapa rangkaian makan dan minuman (F&B) antarabangsa, terletak berhampiran dengan pawagan seperti Carl’s Jr Charbroil Burgers, Starbucks, Restoran Subway dan Sunshine Kebab, yang membayar kadar sewa lebih tinggi, adalah bukti awal kesan berangkai tersebut.

Pawagam baru ini menawarkan 8-layar termasuk layar 3-D terkini. Kini Subang Parade adalah satu-satunya pusat membeli-belah yang mempunyai pawagam di kawasan pusat bandar Subang Jaya. Kejayaan pembukaan Pawagam MBO Cinemas pada pertengahan bulan September 2011 telah mengukuhkan tarikan Subang Parade sebagai ‘tempat pertemuan kegemaran semua’, menyediakan pelbagai perkhidmatan peruncitan termasuk hiburan untuk pasangan muda dan remaja.

Selain pembukaan pawagam di tingkat pertama, tahun 2011 juga menyaksikan lain-lain program penaikan taraf aset untuk Subang Parade. Dalam bulan Oktober 2011, pihak pengurusan telah memperkenalkan ruang jualan F&B baru yang dikenali dengan nama Market Place yang terletak di tingkat bawah.

Kawasan peruncitan baharu ini telah mempelbagaikan tawaran F&B Subang Parade sebanyak 10,000 kaki persegi. Market Place ini telah menggabungkan tarikan tempatan seperti JM Bariani House, Kafe Bawang Merah, Siam Express, Rosie, Noodle Express, Sisters Food & Beverages serta masakan ala barat seperti pizza dan pasta yang disajikan oleh Ristorante Italiano Capriciossa.

Tahap penginapan di Subang Parade telah meningkat kepada 99 peratus dalam FY2011. Walaupun inisiatif-inisiatif baru ini hanya dilancarkan pada penghujung FY2011, trafik pengunjung ke Subang Parade telah menunjukkan impak positif, meningkat sebanyak 6 peratus kepada 7.95 juta pengunjung pada FY2011 berbanding tahun sebelumnya. Kami amat gembira dengan sambutan yang diberikan oleh para pengunjung dan menjangkakan impak positif tersebut akan membawa kepada semakan semula kadar sewaan yang positif pada tahun 2012.

Kebangkitan Semula Mahkota Parade

Penaikan taraf Mahkota Parade telah disempurnakan dan pelancaran semula telah dilaksanakan pada bulan Mei 2010. Ia telah menikmati satu tahun penuh pasca penaikan taraf pada 2011. Saya gembira melaporkan bahawa kerja-kerja penaikan taraf Mahkota Parade telah meletakkannya sebagai destinasi utama pusat membeli-belah di Melaka. Sokongan paling memberangsangkan telah diberi oleh penyewa-penyewa yang telah membuka gedung-gedung induk mereka di pusat ini. Kini, Mahkota Parade mempunyai gedung IT terbesar di Melaka dengan penyewa yang terdiri dari rangkaian tempatan dan antarabangsa yang menyewa ruang di tingkat kedua (seperti All IT dan Challenger IT Superstore). Gabungan penyewa lain yang menjadi tarikan pada FY 2011 adalah kemasukan Al-Ikhsan, gedung sukan terbesar di Malaysia, L’Occitane (kedai produk kecantikan), Kedai Fesyen Bossini dan gedung induk Bonia dan Carlo Rino di pintu masuk ke Mahkota Parade.

Mahkota Parade telah menikmati kadar penginapan tinggi sebanyak 95 peratus pada FY2011. Walaupun kerja-kerja penaikan taraf dalam tempoh masa 2009-2010 memberi impak negatif terhadap trafik pengunjung, saya ingin melaporkan bahawa Mahkota Parade telah berjaya mengembalikan trafik pengunjung tersebut pada tahun 2011. Trafik pengunjung telah bertambah pada kadar yang memberangsangkan sebanyak 14 peratus kepada 8.17 juta pada tahun 2011.

Sambutan para peruncit dan maklumbalas pengunjung sangat menggalakkan. Mereka telah mengesahkan bahawa langkah penaikan taraf adalah tepat untuk mencergaskan semula pusat membeli-belah di Melaka dan memastikan Mahkota Parade kekal sebagai pusat membeli-belah utama di Bandaraya Bersejarah Melaka. Kami juga mengalu-alukan kehadiran penyewa-penyewa baru. Jenama barangan dan perkhidmatan mereka pasti dapat menyegarkan lagi portfolio peruncitan yang kami tawarkan. Saya mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada semua penyewa kami dengan harapan perkongsian yang terjalin terus diperkukuh untuk tahun-tahun akan datang.

Kedudukan terunggul Wetex Parade di Muar

Prestasi Wetex Parade pada tahun 2011 amat memberangsangkan dengan peningkatan dalam kadar sewa dan pengekalan kadar penginapan setinggi 99 peratus. Sejak dibeli pada bulan Mei 2008, kami telah melaksanakan pembaharuan berterusan dari segi gabungan penyewa-penyewa serta memperbaiki kemudahan-kemudahan di pusat tersebut. Kami berpandukan amalan-amalan terbaik yang disesuaikan dengan pasaran Muar. Hasil selidikan pasaran dan amalan terbaik telah menarik lebih ramai peruncit ternama untuk membuka kedai-kedai mereka di Muar. Kadar sewa di Wetex Parade telah menunjukkan peningkatan positif secara keseluruhannya pada tahun 2011. Peningkatan ini menggambarkan perubahan gabungan penyewa-penyewa yang dilaksanakan dengan lebih agresif sepanjang tahun.

“The Quadrix” yang bertempat di tingkat empat Wetex Parade dibuka pada akhir tahun 2010 adalah salah satu inisiatif konsep peruncitan baru kami di Muar. Penyewa-penyewa baru telah diperkenalkan sebaik sahaja kerja penaikan taraf aset selesai di ruang runcit tingkat atas Wetex Parade. The Quadrix ditunjangi oleh The Music Bank, pusat karaoke keluarga sementara ruang-ruang lain di tingkat tersebut menampilkan peruncitan gaya hidup terkini seperti kedaikedai fesyen, hiasan dan komunikasi.

Trafik pengunjung mantap pada 5.9 juta kunjungan. Wetex Parade dengan anggaran NLA 155,921 kaki persegi menerima kepadatan pengunjung yang tinggi sekaki persegi berbanding pusat-pusat membeli-belah lain. Ini melambangkan kedudukan Wetex Parade sebagai pusat membeli-belah terunggul di Muar.

Bersedia menghadapi masa sukar

Pembeli-belah mengunjungi hartanah kami setiap hari, penyewa-penyewa kami adalah rakan niaga untuk bertahuntahun dan bangunan kami dijangka berdiri kukuh untuk beberapa generasi lagi. Dengan perspektif ini, pihak pengurusan beriltizam untuk meningkatkan nilai aset-aset itu untuk suatu tempoh masa yang panjang. Walaupun kami berazam untuk terus meningkatkan nilai portfolio-portfolio Hektar REIT setiap tahun, namun kami sedar bahawa kitaran ekonomi dan sentimen pelabur mungkin tidak menyebelahi objektif-objektif tersebut dalam tempoh jangka masa pendek.

Kami menjangkakan tahun 2012 adalah sukar memandangkan keadaan ekonomi global tidak menentu sekarang. Ekonomi tempatan juga turut dijangka menerima tempias cabaran global dan suasana persekitaran peruncitan yang berwaspada. Kami akan terus mengorak langkah mengukuhkan posisi kami dalam usaha menghadapi cabaran dan sentiasa peka akan peluang-peluang yang mendatang dalam suasana ekonomi dunia yang tidak menentu ini.

Pada masa lalu, strategi yang berfokus kepada peruncitan kejiranan yang diguna pakai oleh Hektar REIT telah terbukti kukuh dalam menghadapi ekonomi merudum semasa. Dalam konteks peruncitan kejiranan, pihak pengurusan telah mengimbas kawasan tumpuan asas untuk mengenal pasti peruncit-peruncit yang boleh memenuhi kehendak penduduk yang mendiami di dalam kawasan lingkungan pemanduan selama 15 minit. Sebagai contoh, peruncit-peruncit yang menjadi sasaran adalah mereka yang menjual barangan keperluan asas, F&B peringkat pertengahan, barangan runcit dan preskripsi yang terbukti dapat bertahan dalam suasana kemerosotan ekonomi. Oleh yang demikian, kami terus positif dalam pandangan kami terhadap perkembangan industri peruncitan di Malaysia sebagai sumber untuk perkembangan Hektar REIT.

Pembelian Terkini

Strategi Hektar REIT adalah menambah portfolio-portfolio dengan mencari pusat-pusat membeli-belah yang berpotensi untuk dibeli. Dalam menilai aset yang berpotensi, kami menggunakan kriteria-kriteria tersebut sebagai dasar dalam membuat sesuatu keputusan dan penilaian:

  1. Pulangan modal aset sasaran menepati piawai industri hartanah
  2. Harga tawaran aset sasaran mengikut nilai pasaran
  3. Aset sasaran berpotensi untuk dinaik taraf
  4. Agihan dividen kepada pemegang saham tidak terjejas selepas perolehan aset

Pada akhir tahun 2011, kami telah mengenalpasti dua aset yang memenuhi kriteria-kriteria di atas. Notis pengumuman yang disyaratkan oleh pihak berkuasa telah dibuat pada awal bulan Disember 2011. Cadangan pengambil-alihan dua pusat membeli-belah yang terletak di Kedah dijangka selesai pada suku kedua tahun kewangan 2012. Kami akan berhubung dengan anda untuk berkongsi maklumat mutakhir mengenai program perolehan aset berkenaan sebaik sahaja ia diluluskan oleh pihak berkuasa.

Penghargaan

Bagi pihak Lembaga Pengarah, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pasukan warga kerja Hektar REIT kerana komitmen dan dedikasi mereka menjalankan tugas. Kami juga ingin mengambil peluang ini untuk merakamkan penghargaan kepada penyewa-penyewa, penjual-penjual dan rakan-rakan niaga kami. Sumbangan dan sokongan anda telah berjaya mengekalkan Hektar REIT sebagai sebuah pelaburan yang selamat dan berdaya tahan untuk para pelabur kami.

Dato’ Jaafar bin Abdul Hamid
Pengerusi dan Ketua Pegawai Eksekutif